Kontakt

/Kontakt
Kontakt 2019-01-31T09:09:09+02:00

PRO AUTOMATIKA d.o.o.

Sjedište:

Novo naselje 19E,
HR-22200 Šibenik, Hrvatska

Telefon: 022/340-644
Faks: 022/333-929

E-pošta: info@klima-uredaji.com

Internet: www.klima-uredaji.com
Internet: www.pro-automatika.hr

Matični broj: 2763974
OIB: 87357644223
Žiro račun PBZ: HR0223400091110557073
Žiro račun JBŠ: HR2724110061120004572

Kontaktirajte nas!


X